Powrót do listy

Bronisław Turczanowicz


Turczanowicz

Bronisław

Kazimierz

00.00.1889

Szelewcy

behomelski

Szelewcy

behomelski

witebska

Polak

kołchoźnik

Areszt

06.08.1937

Wyrok

16.09.1937

trójka

art. 72 kk BSRR - członek ugrupowania kontrrewolucyjnego

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

01.10.1937

Orsza

Rehabilitacja

27.08.1960

Witebski Sąd Obwodowy

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\10704-P