Powrót do listy

Salwina Ugrynowicz-Witkowska


Ugrynowicz-Witkowska

Salwina

Edward

00.00.1898

Iwniki

czerwieński

mińska

Zajamnoje

biereziński

mińska

Polka

chłopka

Areszt

24.09.1937

Wyrok

06.10.1937

trójka

70, art. 72, 74 kk BSRR - działalność kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

13.10.1937

Mińsk

Rehabilitacja

16.05.1989

Prokuratura BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\25434-s