Powrót do listy

Timofiej Ulejczyk


Ulejczyk

Timofiej

Jan

00.00.1901

Żukewicze

grodzieńska

Moskwa

Polak

podstawowe

tokarz

bezpartyjny

Areszt

24.07.1937

Wyrok

21.09.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

agitacja kontrrewolucyjna

Śmierć

23.09.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

16.10.1955

prezydium Moskiewskiego Sądu Miejskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie