Powrót do listy

Józef Umiecki


Umiecki

Józef

Józef

00.00.1891

Krasnyj Bierieg

kliczewski

mohylewska

Krasnyj Biereg

kliczewski

mohylewska

Polak

kołchoźnik

Krasnyj Biereg

Areszt

11.11.1937

Wyrok

15.02.1938

organ sądowy

art. 68 - szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.03.1938

Mińsk

Rehabilitacja

27.11.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\13624-SN