Powrót do listy

Atanazy Ustin


Ustin

Atanazy

Jan

00.00.1909

Szełkowiki

wietryński

witebska

Biełyj Dwor

wietryński

witebska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

Areszt

18.12.1937

Wyrok

21.01.1939

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

agent polskich organów wywiadowczych

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Rehabilitacja

25.08.1989

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego