Powrót do listy

Piotr Bortkiewicz


Bortkiewicz

Piotr

Michał

00.00.1906

Siebież

witebska

Puszkin

leningradzka

Polak

naczelnik stacji

członek WKP(b) 1932-1937

Areszt

16.12.1937

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. art. 58-7-9-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938