Powrót do listy

Jan Falej


Falej

Jan

Jan

00.00.1899

Kropowicze

łohojski

mińska

Ujureń

głuski

mohylewska

Polak

kołchoźnik

Areszt

23.12.1937

Wyrok

15.02.1938

organ sądowy

art. 66, 68 - szpiegostwo, udział w organizacji kontrrewolucyjnej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.03.1938

Mińsk

Rehabilitacja

29.09.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\8318-SN