Powrót do listy

Borys Fedziukiewicz


Fedziukiewicz

Borys

Aleksy

00.00.1911

Barnauł

Napas

tymski

tomska

Polak

podstawowe

rachmistrz

bezpartyjny

Areszt

24.06.1938

Wyrok

04.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

18.10.1938

Rehabilitacja

00.11.1963

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego