Powrót do listy

Wiktor Filippowicz


Filippowicz

Wiktor

Osip

00.00.1895

Rudnia

słucki

mińska

Mostowka

tugański

tomska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

bezpartyjny

Areszt

17.09.1937

Wyrok

28.10.1937

Związek Ocalenia Rosji

rozstrzelanie

Śmierć

09.11.1937

Rehabilitacja

00.08.1989

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego