Powrót do listy

Jefim Filippowicz


Filippowicz

Jefim

Bazyli

00.00.1906

Nowo-Szczerbaki

zdwiński

Nowo-Szczerbaki

zdwiński

nowosybirska

Polak

podstawowe

robotnik

Areszt

18.06.1938

Wyrok

04.10.1938

trójka UNKWD Obwodu Nowosybirskiego

kontrrewolucyjna szpiegowsko-dywersyjna organizacja powstańcza (art. 58-2-7-9-10-11 kk RFSRR)

rozstrzelanie

Śmierć

21.10.1938

Rehabilitacja

09.04.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Nowosybirskiego