Powrót do listy

Wiktor Franckiewicz


Franckiewicz

Wiktor

Wiktor

00.00.1888

Okolica

trocki

wileńska

Orzeł

Polak

małopiśmienny

stolarz

Orzeł

wykluczony z WKP(b) 1936 za ukryccie drugiej rodziny

Areszt

20.10.1937

Wyrok

25.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

agitacja antysowiecka

Śmierć

03.12.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

15.05.1989

Prokuratura Obwodu Orłowskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie