Powrót do listy

Piotr Franckiewicz


Franckiewicz

Piotr

Leonard

00.00.1884

Ławariszka

wileńska

Polska

B. Owcziniki

szkłowski

mohylewska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

11.07.1938

Wyrok

28.09.1938

trójka

art. 68 - szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.10.1938

Mińsk

Rehabilitacja

28.09.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\13599-SN