Powrót do listy

Stefan Botner


Botner

Stefan

Oswald

00.00.1890

Stawiszna

Polska

Moskwa

Polak

wyższe

sekretarz redakcji

czasopismo "Wojennaja mysl"

członek WKP(b)

Areszt

16.06.1937

Wyrok

14.09.1937

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

kontrrewolucyjna organizacja terrorystyczna

Śmierć

14.09.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

20.10.1956

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie