Powrót do listy

Władysław Catewicz


Catewicz

Władysław

Benedykt

00.00.1888

Derewno

wileńska

Ługowcy

dubrowieński

witebska

Polak

leśnik

Areszt

05.12.1937

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

28.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

02.06.1956

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\6455-P