Powrót do listy

Bazyli Cedro


Cedro

Bazyli

Kazimierz

00.00.1903

Warszawa

Krasnodar

Polak

wykładowca wf

Areszt

19.08.1937

Śmierć

22.01.1938

Rehabilitacja

23.09.1957

Trybunał Wojskowy Leningradzkiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Krasnodarskiego