Powrót do listy

Paweł Cybulicz


Cybulicz

Paweł

Ilia

00.00.1885

Dzierżyńsk

turowski

Witebsk

witebski

witebska

Polak

analfabeta

bednarz

Witebsk

Areszt

15.11.1937

Wyrok

20.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 69, 76 kk BSRR - członek POW, szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

07.12.1937

Witebsk

Rehabilitacja

25.02.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\4062-P