Powrót do listy

Arkadiusz Czapkiewicz


Czapkiewicz

Arkadiusz

Jan

00.00.1897

Kostrowo

oswiejski

witebski

witebska

Polak

analfabeta

robotnik

Areszt

18.07.1937

Wyrok

09.08.1937

trójka

działalność kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.08.1937

Rehabilitacja

19.10.1957

prezydium Witebskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\3800-P