Powrót do listy

Filip Czerkasow


Czerkasow

Filip

Kazimierz

00.00.1908

Piliszcze

grodzieńska

Kopyś

orszański

witebska

Polak

niepełne podstawowe

robotnik

Areszt

17.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

01.03.1963

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\12424-p