Powrót do listy

Stanisław Czerniewicz


Czerniewicz

Stanisław

Wincenty

00.00.1884

Gołowy

wietryński

witebska

Zaskorki

wietryński

witebska

Polak

kołchoźnik

Areszt

12.01.1938

Wyrok

26.02.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

23.03.1938

Mińsk

Rehabilitacja

10.09.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8468-P