Powrót do listy

Jerzy Czerniecki


Czerniecki

Jerzy

Michał

00.00.1906

Bendery

Mołdawia

Murmańsk

Polak

Murmańsk

Areszt

30.11.1937

Wyrok

05.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-11 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.01.1938

Leningrad

Rehabilitacja

14.11.1957

Trybunał Wojskowy Północnego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Murmańskiego