Powrót do listy

Jan Czerniawski


Czerniawski

Jan

Antoni

00.00.1905

Korsowka

luciński

witebska

Kirowsk

murmańska

Polak

brygadzista

Kirowsk

Areszt

22.12.1937

Wyrok

17.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-10-11 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.01.1938

Leningrad

Rehabilitacja

27.11.1958

Trybunał Wojskowy Północnego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Murmańskiego