Powrót do listy

Jan Czerniawski


Czerniawski

Jan

Gabriel

00.00.1894

Stepok

winnicka

miedwieżegorski

Karelska ASRR

Polak

bezpartyjny

Areszt

16.12.1937

Wyrok

29.12.1937

trójka przy NKWD Karelskiej ASRR

art. 58-10-11

rozstrzelany

Śmierć

18.01.1938

Miedwieżja Gora (Sandarmoch)

Rehabilitacja

21.02.1959

Sąd Najwyższy Kazachskiej SRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Karelia