Powrót do listy

Jan Czechowicz


Czechowicz

Jan

Jan

00.00.1894

wileńska

Zmieinogorsk

zmieinogorski

Polak

ślusarz

Areszt

22.12.1937

Wyrok

11.02.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-6, 7, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

27.03.1938

Barnauł

Rehabilitacja

13.11.1959

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego