Powrót do listy

Jan Czuchnow


Czuchnow

Jan

Tadeusz

00.00.1899

witebska

Posenie

kożewnikowski

tomska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

bezpartyjny

Areszt

11.06.1938

Wyrok

04.10.1938

kontrrewolucyjna szpiegowsko-dywersyjna organizacja powstańcza

rozstrzelanie

Śmierć

13.10.1938

Rehabilitacja

00.09.1961

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego