Powrót do listy

Bronisław Szabeko


Szabeko

Bronisław

Franciszek

00.00.1912

Sieliszcze

uszacki

Białoruś

Plino

uszacki

witebska

Polak

felczer weterynarii

Areszt

00.00.1937

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 71 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

28.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

02.11.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8602-p