Powrót do listy

Stanisław Szanajca


Szanajca

Stanisław

Kazimierz

00.00.1914

Mozdok

tierska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

średnie

technik

Witebsk

Areszt

28.03.1938

Wyrok

20.09.1938

trójka

art. 64, 68, art. 72, 76 kk BSRR - działalność w POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

01.10.1938

Rehabilitacja

02.10.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego