Powrót do listy

Jan Szantor


Szantor

Jan

Wincenty

00.00.1894

Zaoziorje

uszacki

Białoruś

Zaozierje

uszacki

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

24.08.1937

Wyrok

13.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 70, 71, art. 72, 76 - działalność kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

06.12.1937

Witebsk

Rehabilitacja

17.12.1971

Sąd Najwyższy BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\13888-p