Powrót do listy

Stanisław Szater


Szater

Stanisław

Józef

00.00.1890

Pligowki

drysieński

Pligowki

werchniedwiński

witebska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

15.07.1938

Wyrok

09.10.1938

trójka

art. 58-6, 10, 193 kk RFSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

21.10.1938

Rehabilitacja

30.11.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego