Powrót do listy

Stanisław Szwedko


Szwedko

Stanisław

Kazimierz

00.00.1904

Białystok

kriwoszeiński

tomska

Białystok

kriwoszeiński

tomska

Polak

podstawowe

stajenny

bezpartyjny

Areszt

12.02.1938

Wyrok

09.04.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

14.05.1938

Rehabilitacja

07.09.1955

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego