Powrót do listy

Stefan Szewel


Szewel

Stefan

Konstanty

00.00.1904

mińska

Polak

ładowacz

Rubcowsk.

Areszt

15.11.1937

Wyrok

11.01.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-6, 9, 10, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

28.02.1938

Rehabilitacja

02.02.1960

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego