Powrót do listy

Ludwik Szedźko


Szedźko

Ludwik

Tomasz

00.00.1895

Gusińce

sirociński

witebska

Obołonia

sirociński

witebska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

Areszt

10.03.1938

Wyrok

13.08.1938

trójka

art. 69, art. 72, 76 kk BSRR - antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.06.1938

Mińsk

Rehabilitacja

10.10.1989

Prokurator Obwodu Witebskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego