Powrót do listy

Alfons Szydłowski


Szydłowski

Alfons

Konstanty

00.00.1881

Jakubowo

kurlandzka

Tomsk

Polak

podstawowe

konowozczik

Tomsk

bezpartyjny

Areszt

28.02.1938

Wyrok

26.10.1938

kontrrewolucyjna szpiegowsko-dywersyjna organizacja powstańcza

rozstrzelanie

Śmierć

30.10.1938

Rehabilitacja

00.05.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego