Powrót do listy

Andrzej Szydłowski


Szydłowski

Andrzej

Martyn

00.00.1875

Tegle

Polska

Majkowo

kriwoszeiński

tomska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Majkowo

bezpartyjny

Areszt

14.12.1937

Wyrok

19.01.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

23.02.1938

Rehabilitacja

00.10.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego