Powrót do listy

Jan Szymański


Szymański

Jan

Piotr

00.00.1875

Troica

żytomierski

wołyńska

Orzeł

Polak

niższe

bezpartyjny

Areszt

03.09.1937

Wyrok

11.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

agitacja antysowiecka

Śmierć

20.11.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

04.11.1957

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie