Powrót do listy

Józef Szyrkiewicz


Szyrkiewicz

Józef

Ignacy

00.00.1888

Rotonszczyzna

wietryński

Orechowo

wietryński

witebska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

Areszt

17.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

11.04.1962

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\11223-P