Powrót do listy

Edward Szmatowicz


Szmatowicz

Edward

Antoni

00.00.1899

Rosławl

smoleńska

Polak

ślusarz

Rosławl

członek WKP(b)

Areszt

25.10.1937

Wyrok

20.11.1937

NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58-10, 11

rozstrzelanie

Śmierć

07.12.1937

Rehabilitacja

14.11.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\11466-s