Powrót do listy

Prokofij Sznejderski


Sznejderski

Prokofij

Moisiej

00.00.1880

Dubinki

nowogródzko-wołyński

Polak

robotnik

Rosławl

bezpartyjny

Areszt

05.10.1937

Wyrok

21.10.1937

NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58-10

rozstrzelanie

Śmierć

30.10.1937

Rehabilitacja

26.03.1959

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\16476-s