Powrót do listy

Konstanty Szumski


Szumski

Konstanty

Józef

00.00.1899

Kackiele

oszmiański

wileńska

Polska

Białystok

kriwoszeiński

tomska

Polak

podstawowe

cieśla

bezpartyjny

Areszt

11.02.1938

Wyrok

10.04.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

14.05.1938

Rehabilitacja

07.09.1955

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego