Powrót do listy

Maksym Szczaja-Zubrow


Szczaja-Zubrow

Maksym

Grzegorz

00.00.1914

Makarowka

kysztowski

nowosybirska

Jakowlewka

kołpaszewski

tomska

Polak

podstawowe

bezpartyjny

Areszt

18.06.1938

Wyrok

04.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

18.10.1938

Rehabilitacja

00.11.1956

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego