Powrót do listy

Jegor Szczerbak


Szczerbak

Jegor

Antoni

00.00.1888

Kordon

sirociński

Kordon

sirociński

witebska

Polak

kołchoźnik

Areszt

00.03.1938

Wyrok

25.05.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 69, art. 72.76 kk BSRR - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.07.1938

Witebsk

Rehabilitacja

19.06.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7126-P