Powrót do listy

Żozefina Szczygielska


Szczygielska

Żozefina

Ignacy

00.00.1885

Warszawa

Moskwa

Polka

średnie

bezrobotna

bezpartyjny

Areszt

28.08.1937

Wyrok

28.08.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

agitacja kontrrewolucyjna

Śmierć

23.09.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

13.09.1989

Prokuratura miasta Moskwy

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie