Powrót do listy

Franciszek Jóźwiak


Jóźwiak

Franciszek

Jan

00.00.1894

Baranowo

nowoaleksandrowski

lubelska

Moskwa

Polak

niepełne średnie

ślusarz

Moskwa

wykluczony z WKP(b) 1934 (były członek KPP)

Areszt

20.08.1937

Wyrok

21.09.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

Śmierć

23.09.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

31.10.1957

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie