Powrót do listy

Bolesław Juljański


Juljański

Bolesław

Ignacy

00.00.1886

Budy Zaklasztorne

warszawska

Mińsk

mińska

Polak

podstawowe

robotnik

członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt

01.11.1937

Wyrok

22.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 71 kk BSRR - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

03.12.1937

Mińsk

Rehabilitacja

10.12.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\11146-s