Powrót do listy

Stefan Jurewicz


Jurewicz

Stefan

Jan

00.00.1873

Łukaszenki

lepelski

witebska

Kruszinowka

uszacki

witebska

Polak

analfabeta

chłop

Areszt

24.08.1937

Wyrok

13.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, art. 72 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

18.01.1938

Witebsk

Rehabilitacja

09.10.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego