Powrót do listy

Witold Juszkiewicz


Juszkiewicz

Witold

Kazimierz

00.00.1886

Gajty

wileńska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

podstawowe

woźnica

Witebsk

Areszt

04.07.1938

Wyrok

30.09.1938

trójka

art. 64, 68, art. 72, 76 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.10.1938

Rehabilitacja

28.11.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7014-P