Powrót do listy

Franciszek Juszkin


Juszkin

Franciszek

Antoni

00.00.1896

Leningrad

Leningrad

Polak

Areszt

00.00.1937

Wyrok

11.05.1938

trójka przy UNKWD Dalstroju

kontrrewolucyjna oraganizacja powstańcza

Śmierć

22.05.1938

Rehabilitacja

04.09.1961

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Magadańskiego