Powrót do listy

Józef Jakian


Jakian

Józef

Ludwik

00.00.1887

Boczkaniki

święciański

wileńska

Gromy

połocki

witebska

Polak

podstawowe

Połock

Areszt

20.10.1937

Wyrok

20.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-10 kk RFSRR - antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary

Śmierć

08.12.1937

Rehabilitacja

25.05.1959

Sąd Najwyższy BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8124-P