Powrót do listy

Józef Jandulski


Jandulski

Józef

Leontyn

00.00.1897

Rogaczew

wołyńska

"Oktiabr"

osipowicki

mohylewska

Polak

podstawowe

pracownik huty szkła

osipowicki

Areszt

18.04.1938

Wyrok

21.09.1938

trójka

art. 68, 69 - członek kontrrewolucyjnej organizacji POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

01.10.1938

Rehabilitacja

10.09.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\4074