Powrót do listy

Michalina Bugajewa


Bugajewa

Michalina

Stanisław

00.00.1912

Puszkowo

połocki

Witebsk

witebski

witebska

Polka

maszynistka

fabryka "Stjag industrializacii"

Areszt

02.11.1937

Wyrok

13.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 68, 71, art. 72, 76 - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

18.01.1938

Witebsk

Rehabilitacja

18.03.1938

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7046-P