Powrót do listy

Edward Bugaj


Bugaj

Edward

Wacław

00.00.1913

Berezki

berezowski

Bierezkowsk

behomelski

witebska

Polak

podstawowe

kowal

kołchoz "Proletarij"

Areszt

11.07.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, art. 72 kk BSRR - agent polskiego wywiadu, antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

25.07.1957

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\11985-P